2017-03-22

Föreningsstämma den 21-23 september i Stockholm

Inför stämman i höst kommer det att väljas stämmoombud, på stämman väljs sedan bland annat föreningsordförande och styrelseledamöter, revisorer samt ny valberedning.

Föreningens stadgar ligger till grund för de datum som följer.

  • Stämmoombud ska kallas till stämman senast 2 månader (21 juli) före stämman.
  • Motioner kan skickas in till föreningen senast 5 veckor (17 augusti) före stämman.
  • Valberedningen ska skicka ut sina förslag till stämmoombud senast 3 månader (21 juni) till medlemmarna.
  • Handlingar till stämman ska vara stämmoombuden tillhanda senast två veckor (6 september) innan stämman.
Text: Uppdaterat: 2017-06-13

Bli medlem