2017-03-22

Valberedning

På stämman 2015 valdes Tord Nilsson och Annika Roos till valberedning.

Valberedningens uppgift är se till att alla aktiva medlemmar har möjlighet att nominera sig själv eller någon annan till stämmoombud. Information om nomineringen kommer att ske via webben och e-post. Föreningsstämman beslutar även om instruktioner för valberedningens arbete.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Tord Nilsson, sammankallande i valberedningen, tord.nilsson@hkscan.com

Text: Uppdaterat: 2017-03-22

Bli medlem