Föreningsstämma 2017

Den 21-23 september har Ledarna inom Livsmedelsbranschen föreningsstämma. Stämman är föreningen högst beslutande organ.

Stämmohandlingar

Motionera till föreningsstämman

Din röst, dina tankar och idéer är viktiga för oss. Som medlem i Ledarna inom Livsmedelsbranschen är du välkomna att skicka in motioner med förslag om hur föreningen ska utveckla sin verksamhet och skapa mer medlemsnytta. Sista dag att motionera var den 17 augusti.

Inför stämman

Inför stämman i höst kommer det att väljas stämmoombud, på stämman väljs sedan bland annat föreningsordförande och styrelseledamöter, revisorer samt ny valberedning. 

Föreningens stadgar ligger till grund för de datum som följer.

  • Stämmoombud ska kallas till stämman senast 2 månader (21 juli) före stämman.
  • Motioner kan skickas in till föreningen senast 5 veckor (17 augusti) före stämman.
  • Valberedningen ska skicka ut sina förslag till stämmoombud senast 3 månader (21 juni) till medlemmarna.
  • Handlingar till stämman ska vara stämmoombuden tillhanda senast två veckor (6 september) innan stämman.
Text: Uppdaterat: 2017-09-04

Bli medlem