Förslag stämmoombud och styrelse

Valberedningens förslag till stämmoombud och styrelse 2017.

Förslag till stämmoombud

Ulf Forsell, Dafgård
Peter Ählman, Arla
Mikael Lindblad, HK Scan
Lena Virgin, Swedish Match
Ola Larsson, Norrmejerier
Christoffer Malmqvist, HK Scan
Per Nilsson, Arla
Stefan Mattson, KLS Ugglarps
Peter Carlen, Pågens Göteborg
Andreas Jacobsson, Skånemejerier
Fredrik Grevstad, Pågens Malmö

Förslag till styrelse

Håkan Blomqvist – ordförande 4 år
Håkan Johansson – kassör 4 år
Sigge Stenström – ledamot 4 år
Thomas Wallén – ledamot 4 år
Lena Virgin – ledamot 2 år
Peter Ählman – suppleant styrelseledamot 2 år
Stefan Mattsson – revisor 2år
Andreas Jacobsson – revisor 2år

Föreningsstämma 2017

Uppdaterat: 2017-08-16

Bli medlem