Ledarna inom Processindustrin

För dig som är chef inom det stål-, metall- och svetsmekaniska området, kemisk industri, mineralnäringen samt läkemedelsindustrin.

Ledarna inom Processindustrin är Ledarnas förlängda arm inom stål-, metall- och svetsmekaniska området samt delar av gruvnäringen. Tidigare hette föreningen Ledarna inom Stål & Metallnäringen, men vid föreningens extra stämma den 14 februari 2013 beslutades om ett namnbyte. Ledarna inom Processindustrin utökar sitt verksamhetsområde till att omfatta även kemisk industri, mineralnäringen samt läkemedelsindustrin.

Några prioriterade områden är chefs- och kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte samt lön och personlig utveckling.

Vår vision är att Ledarna inom Processindustrin ska vara den förening som bäst företräder och tillvaratar chefers behov och intressen inom de branscher där vi är representerade.

Uppdaterat: 2017-04-26

Bli medlem