Chefer i samverkan

Föreningarna Ledarna Teknik & Motor, Ledarna inom Energi & Teknik, Ledarna inom Processindustrin och Ledarna inom Vård & Omsorg har skapat ett nätverk för sina medlemmar. Här kan du läsa mer om det.

Vision

En samverkansgrupp inom Ledarna för att skapa nya nätverk för alla Ledarnas medlemmar

Syfte

Syftet med aktiviteterna är att genom samverkan uppnå medlemsnytta, mångfald, skapa nätverk, stärka och synliggöra Ledarna.

Nyckelord är; samverkan, medlemsnytta, berikande, gemensam styrka, mångfald, synliggöra, ekonomi, profilering och bra resursutnyttjande.

Deltagare

Just nu är vi fyra föreningar som samverkar Ledarna Teknik & Motor, Ledarna inom Energi & Teknik, Ledarna inom Processindustrin och Ledarna inom Vård & Omsorg. Vi är två representanter från varje förening som träffas en gång per månad i Ledarnas lokaler i Stockholm.

Uppdaterat: 2015-11-19

Bli medlem