2013-02-25

Ledarna inom Stål & Metall byter namn och blir fler

Vid vår extra stämma den 14 februari 2013 beslutades om ett namnbyte till Ledarna inom processindustrin. Föreningen utökar sitt verksamhetsområde till att omfatta även kemisk industri, mineralnäringen samt läkemedelsindustrin.

Vi ser att det finns många likheter med chefers förutsättningar och arbetsförhållande inom dessa näringar. Tillsammans kan vi bli närmare 5 000 medlemmar vilket gör att vår röst blir starkare och vi kan bättre driva aktuella branschfrågor och erbjuda intressanta aktiviteter.

Föreningsavgiften blir den samma som idag nämligen 14 kronor per månad.

Extra stämman valde också en ny tillfällig styrelse där representanter från de nya näringarna ingår. Tillsammans ska vi arbeta fram en verksamhet som vi hoppas ska gynna alla medlemmar i vår bransch.
 
Med bästa hälsningar
Karl-Gunnar Larsson, ordförande

Uppdaterat: 2013-03-14

Bli medlem