2014-12-16

Chefer i samverkan har haft samverkansträff

Årets samverkansträff tillsammans med föreningarna Ledarna Teknik & Motor och Ledarna inom Energi & Teknik anordnades den 13-14 november på Cinderella-båten till Åland.

Cirka 35 personer från Ledarna inom Processindustrin medverkade, av totalt 200 ledare.

Samverkansträffens mål var att nätverka och få inspiration. Dagarna innehöll bland annat en föreläsning av Olof Röhlander som handlade om morgondagens ledarskap. Stefan Kummås, omvärldsanalytiker på Ledarna, presenterade en omvärldbevakning.

Text: Erika Hjort Uppdaterat: 2015-03-16

Bli medlem