2015-06-11

Föreningsnytt februari-maj 2015

Under våren har styrelsen haft ett antal möten och fattat beslut i flera frågor.

Den 26 februari träffade några tilltänkta delegater till avtalsråd i styrelsen ombudsmännen Anna Nilsson och Leif Nordin för att diskutera allmänna villkor i kommande avtalsperiod och branschfrågor.

På styrelsemötet den 10 mars rapporterades att nu finns fotografi på styrelsen och nya ordförande på webbsidan. Beslut att ordförande för valberedningen kan påbörja arbetet med att fråga lämpliga personer till valberedningsarbetet.

Vid styrelsemötet den 9 april beslutades att:

  • Delegater för Gruv: Peter Markström och Mikael Karlberg
  • Delegater för IKEM: Svante Sjölander, Fredrik Jedenius och Niklas Jacobsson
  • Delegater för Stål och Metall: Anders Georgsson, Hans Sjöström och Håkan Westborg


Bransch i Balans

Ledarna har fått en inbjudan från Industriarbetsgivarna till att delta på ett partsgemensamt seminarium (Bransch i Balans) 27 maj. Peter Markström och Hans Sjöström deltar från föreningen.


Ordförandekonferens

Vid ordförandekonferensen den 7-8 maj deltog 21 förtroendevalda och två ombudsmän från förbundet. Efter genomgång av utfallet, bokslutet och revisionsberättelsen beslutades att bevilja styrelsens ansvarsfrihet för 2014.

Efter genomgång och diskussion av styrelsens förslag till budget 2015 beslutades att godkänna styrelsens förslag. Genomgång och diskussion om verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

Förändringar har skett i styrelsen under 2014 och det beslutades att godkänna verksamhetsberättelsen. Beslut att välja Kari Elderot och Mikael Karlberg till styrelsesuppleanter. Kari är anställd på Astrazeneca och bor i Södertälje. Mikael Karlberg är anställd LKAB och bor i Gällivare. Både Kari och Mikael är klubbordförande. Kvarstående uppdrag är en revisorsuppleant.


Chefer i samverkan

Den 12-13 november kommer årets seminarie ”Chefer i samverkan” att genomföras på Vikinglines Cinderella. Nytt för i år är att föreningen ”Vård & omsorg” deltar.


Föreningsstämma 2017

Det beslutades att ordinarie föreningsstämman förläggs i maj 2017.

Text: Uppdaterat: 2015-06-11

Bli medlem