2014-12-16

Medlemsutvecklingen 2014

Under 2014 har vår förening vuxit med 4,5 procent och vi är nu cirka 5 500 medlemmar.

Text: Erika Hjort Uppdaterat: 2014-12-16

Bli medlem