2014-12-16

Ordförandekonferens hölls i oktober

Årets ordförandekonferens hölls den 22-23 oktober på Birkas båt till Åland. Vi var cirka 30 deltagare. Vi diskuterade bland annat kongressbeslut och hur vi ska förhålla oss till dessa.

Camilla Svanström, föreningskoordinator och Anna Nilsson, bransch och avtalsansvarig på Ledarna, presenterade bland annat en branschrapport.

Text: Erika Hjort Uppdaterat: 2014-12-16

Bli medlem