2014-12-16

Planeringskonferens om mål och verksamhetsplan

I mitten på september genomförde styrelsen en planeringskonferens. Målet med planeringskonferensen var att bryta ner mål och verksamhetsplan.

Ytterligare ett fokusområde var att stärka samarbetet och lära känna varandra mer, i syfte att underlätta och effektivisera styrelsearbetet framöver.

Några av punkterna som diskuterades på planeringskonferensen var nätverksbildande, kongressbeslut, föreningsstyrelsearbete och årets ordförandekonferens.

Text: Erika Hjort Uppdaterat: 2014-12-16

Bli medlem