2015-03-18

Styrelsemöte mars

Ett telefonmöte hölls den 12 mars där vi  gick igenom vår stående agenda.

  • Ledarna inom Processindustrin hade den sista februari 5 537 medlemmar.
  • Planering av ordförandekonferensen, som kommer att hållas den 7-8 maj på Cinderellabåten, har påbörjats.
  • Samverkansgruppen har utökats med en förening; Vård och Omsorg.
  • Nästa styrlsemöte äger rum den 9 april i Stockholm.
Text: Uppdaterat: 2015-03-18

Bli medlem