Om föreningen

Verksamhetsidé

Styrelsen företräder medlemmarna i föreningen Ledarna inom Processindustrin – som är ett samlande forum för ledare inom stål-,  metall- och svetsmekaniska området, delar av gruvområdet, kemisk industri, mineralnäringen samt läkemedelsindustrin – bland annat i kontakter med Metallgruppen.

Styrelsens uppgift är också att utveckla och sprida erfarenhet kring Ledaravtalet och övriga branschfrågor liksom att bevaka och påverka i andra frågor som är angelägna för föreningens medlemmar.

Prioriterade målområden

  • Kompetensutveckling
  • Avtal (lön och allmänna villkor)
  • Rekrytering
  • Trygghet
  • Kunskapsspridning

Information

Vi sprider information om vad styrelsen gör i dessa frågor genom:

  • ordförandekonferenser
  • direktutskick till klubbar och fackliga ombud
  • ledarnytt för företrädare.
Uppdaterat: 2016-03-09

Reseräkningar

Här hittar du reseräkningar för aktiviteter som berör Ledarna inom Processindustrin. Räkningarna är i pdf-format och du behöver programmet Adobe Reader för att kunna öppna dokumenten. Reseräkningarna kan du spara på ditt skrivbord och skriva ut. De fält som är märkta med * är obligatoriska.

Reseräkning Ledarna inom Processindustrin (pdf)

Reseräkning traktamente Ledarna inom Processindustrin (pdf)

Bli medlem