Ledarna inom Vård & Omsorg, LiVO

Våra medlemmar finns i både privat som offentlig sektor och vi vill uppmärksamma hur viktigt det goda ledarskapet är för hela verksamheten.

– Vi är en förening för Ledarnas medlemmar inom vård och omsorg. Vare sig du arbetar i offentlig eller privat regi stöttar vi dig i din chefsroll och arbetar för att du ska få möjlighet att utveckla din kompetens.

– Det gör vi genom att profilera och driva frågor som är specifika för chefers förutsättningar och villkor inom vård och omsorg. På agendan finns bland annat frågor kring arbetsmiljö, politisk styrning, organisationskultur, chef som yrke samt jämställdhet och mångfald.

– Vårt motto är att vara det självklara valet för chefer inom vård och omsorg och bidra till att bevara lusten att vara chef. Vi vill sätta strålkastarljuset på betydelsen av ett gott ledarskap inom vård och omsorg.

– Vi arbetar med branschbevakning och erbjuder aktiviteter till nytta för medlemmarna. Föreningen är en garant för medlemmarnas demokratiska påverkan och inflytande på såväl föreningens som Ledarnas idé och verksamhet. Läs mer om medlemskapet och bli medlem.

Ordförande Jenny Wibacke


Uppdaterat: 2017-09-05

Guldkransen 2017


Ida Zetterqvist-Hoel
är årets chef inom vård och omsorg

Ida Zetterqvist-Hoel, enhetschef inom Rättspsykiatrin i Trelleborg, utsågs på LiVOs stämma till årets chef inom vård och omsorg.

Guldkransen » 

Bli medlem