Att leda i förändring – Inspirationsseminarium

Utbildningen syftar till att ge ledare konkreta verktyg för att kunna leda och implementera förändring i sina verksamheter på ett tydligt sätt.

Att förstå och ha kunskap om alla stadier i en förändringsprocess- hur man tar sin organisation från avståndstagande till acceptans. Ledarna får konkreta verktyg till sin egen verktygslåda som kan stötta nya arbetssätt och processer. Dagen ger inspiration och kraft som kan bidra till ledarens förmåga att hantera och leda förändring

  • Genomgång av de största hindren vid utveckling av en organisation.
  • Verktyg för hur mäta viljan till förändring i organisationen.
  • Mänskligt beteende i förändring – reaktionsmönster.
  • Personlig Stil Indikator – deltagarna får göra sin egen indikator för att kunna analysera sin egen profil för att leda och hantera förändring.
  • Möjligheter & Hinder: konkret övning med material hur man faciliterar diskussionen kring förändring i sin grupp/organisation.
  • Feedback, grunden för goda relationer – Teoripass.
  • Praktisk träning i form av spelet ”Hur skulle du säga”®.  Spel där deltagarna tränar på 60 konkreta situationer att ge feedback samt bedöma varandra.
  • Skapa team – hur få ett team att bli högpresterande?

Föreläsare är Karin Berggren på MMD Consulting

Aktiviteten är kostnadsfri för dig som är medlem och bjud gärna med en chefskollega som ännu inte är medlem.

Välkommen!

Katarina Malé-Carlsson, ordförande Ledarna inom Vård & Omsorg

Text: test test Uppdaterat: 2014-04-10
Betyg

Bli medlem