Lär dig mer om arbetsmotivation

Vad är det som driver dig att ta dig till jobbet varje morgon?

Ta chansen och kom på föreläsning med Tomas Jungert, docent i pedagogisk psykologi vid Linköpings universitet. Han forskar om arbetsmotivation och chefens roll i att åstadkomma den. Jungert har funnit att arbetskamraterna långsiktigt spelar en större roll för engagemanget och arbetsmotivationen än chefen.
Studien gällde vårdpersonal och i viss mån lärare

Du kommer få veta mer om motivation utifrån självbestämmandeteorin (Self-determination theory), få exempel på hur det går att stärka inre motivation genom olika former av stöd och ta del av studier om drivkrafter för medarbetare i arbetslivet. Du får också en del handfasta tips om hur du kan stödja dina medarbetares känsla av autonomi och kompetens.

Aktiviteten är kostnadsfri för dig som är medlem och bjud gärna med en chefskollega som ännu inte är medlem.

Välkommen!

Katarina Malé-Carlsson, ordförande Ledarna inom Vård & Omsorg

Text: Camilla Svanström Uppdaterat: 2014-03-03
Betyg

Bli medlem