Seminarium: Lex Sarah och Lex Maria

God kvalitet är nyckelord för kraven på insatser inom socialtjänst, LSS och hälso- och sjukvård.

Den 1 januari 2012 trädde Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i kraft. Under 2011 kom det nya bestämmelser om lex Sarah och lex Maria. De nya reglerna betonar tydligare kopplingen till det systematiska kvalitetsarbetet. Frågan som ställs vid seminariet är om man genom ett bra systematiskt kvalitetsarbete kan undvika lex Sarah- och lex Maria-anmälningar?

I Stockholm och Umeå kommer Christer Åberg från kl. 11.00 – 16.00 hålla en halvdagsföreläsning om att "Att nyttja journalister - utan att bli utnyttjad". Tidigare har Christer föreläst i Göteborg och Malmö.
 
Varför blir det inte som du tänkt i ditt möte med journalister? Varför fokuserar de på nåt annat än det du sagt är viktigt?  Finns det verkligen ingen etik inom journalistkåren? Jodå, journalister tänker – bara lite annorlunda.

Under dagen lär du dig bl a:
• att hantera din Janne Josefsson-skräck,
• varför "inga kommentarer" inte duger,
• vad som är en nyhet,
• vad andra gjort bra och några dåligt,
• att vara bättre förberedd när "drevet" går,
• att ta och behålla initiativet när du blir intervjuad.

Text: Uppdaterat: 2012-08-21
Betyg

Bli medlem