Styrelsemöte januari

Vi träffas och pratar om aktuella frågor för föreningen.

Punkter:

Arbetsgrupper förbereder inför kongressen.

Vi skriver motioner och diskuterar andra föreningars motioner.

Planering för Almedalen 2014.

Diskutera projektet Hållbara chefer.

Diskutera dokumentet Idé och Framtid.


Datum: 2014-01-09 10:00 - 2014-01-10 16:00

Plats: Ledarnas kansli Stockholm

Uppdaterat: 2014-01-09

Bli medlem