Styrelsemöte i Ledarna inom Vård & Omsorg

Dagen kommer att ägnas åt vår medverkan i Almedalen, inkomna motioner till kongressen och uppföljning av våra branschaktiviteter.


Datum: 2014-02-07 08:00 - 2014-02-07 16:00

Plats: Ledarnas kansli i Stockholm

Uppdaterat: 2014-03-26

Bli medlem