Företrädardag med Vård och omsorg

Välkommen till en företrädarträff för dig som är företrädare och tillhör Ledarna inom vård och omsorg.

Anmäl dig till en inspirerande dag med Ledarna inom vård och omsorg den 26 november i Stockholm.
Vi kommer att ge dig en framtidsspaning med Ledarnas omvärldsanalytiker Stefan Kummås och tillfälle att träffa andra företrädare inom samma bransch och diskutera aktuella frågor. Ta med dig frågor som är angelägna för din bransch.
Program den 26 november.
9.30    kaffe & macka
10.00  Information om vad som händer inom Ledarna och inom Vård och Omsorg
10.30  Omvärldstrender för chefer med Stefan Kummås
11.30  Lunch
12.30  Vad betyder trenderna för mig där jag är idag som facklig företrädare?
14.00  Kaffe
14.20  Föreningens uppdrag i Ledarna
16.00 Avslut
Föreningen står för resa till och från Stockholm samt eventuell förlorad arbetsförtjänst.
Välkomna
Ledarna inom Vård & Omsorg
Text: Uppdaterat: 2015-10-15
Betyg

Bli medlem