Mitt framtida ledarskap 2

Vi gör nu en satsning för våra medlemmar och ger dem möjlighet att delta i ett nätverk där syftet är att de ska få möjlighet att utveckla och förbättra sina förutsättningar i sitt nuvarande ledarskap.

Ledarna inom Vård & Omsorg är en förening för Ledarnas medlemmar inom vård och omsorg. Vare sig du arbetar i offentlig eller privat regi stöttar vi dig i din chefsroll och arbetar för att du ska få möjlighet att utveckla din kompetens. Vi arbetar med branschbevakning och erbjuder aktiviteter till nytta för medlemmarna.

Vi vill därför:

  •       Skapa ett unikt ledarskapsprogram för chefer i politiskt styrd organisation
  •       Skapa möjlighet till ett långsiktigt erfarenhetsutbyte
  •        Lyfta fram och synliggöra ledarskapet inom vård och omsorg
  •        Skapa bättre förutsättningar att verka som chef

Framgångsrikt ledarskap

Vi vet att medvetna ledare med god självkännedom skapar bäst resultat. Vi vet också att chefer inom kommunal- och landstingsverksamhet är chefer på olika villkor. Därför presenterar vi här ett unikt program med fast förankring i vardagen och utveckling av den egna chefsrollen. Ett program som riktar sig till chefer.

3 moduler

  •     Programmet är lagt över ett halvår och bygger på tre moduler;
  •     Ledarskap för hållbar utveckling
  •     Chefen och etik
  •     Att leda i förändring i komplexa organisationer

Vi sätter ihop en blandad grupp utifrån ålder och chefserfarenhet och med max 30 personer. Tanken är att gruppen ska ha glädje av varandra som nätverk även efter avslutat program.
Du får svar efter sommaren om du fått en plats.

Skapa förändring

Det övergripande målet med den här satsningen är att skapa bättre förutsättningar för chefer. För att skapa förändring krävs ett engagemang. Vi ser att det är viktigt att deltagarna är närvarande vid alla moduler och deltar aktivt.

Anmäler du dig till nätverket och får en plats är det obligatorisk närvaro och vid frånvaro debiteras i no-showavgift om 2 000 kr för varje tillfälle. 

Datum som gäller för Nätverk 2:
15-16 september
13-14 oktober
10-11 november

Du anmäler dig automatiskt till alla tre tillfällen.
Alla träffar kommer att vara i Stockholm och start klockan 16:00 dag 1 och avslut 16:00 dag 2.
Enkelrum är bokat för alla.öreningen står för resa, kost samt logi. Ej förlorad arbetsförtjänst.

Sista anmälningsdagen är den 3 juni och du kommer innan den 1 juli ha fått besked om du fått en plats i nätverket.

Välkommen 
Katarina Malé - Carlsson
ordförande i Ledarna inom Vård och Omsorg

Text: test test Uppdaterat: 2015-05-22
Betyg

Bli medlem