Ledarskapsprogram – Mitt framtida ledarskap

Ledarna inom vård och omsorg erbjuder för fjärde gången ett unikt ledarskapsprogram för chefer som direkt, eller indirekt, arbetar i politiskt styrda organisationer.

Medvetna ledare med god självkännedom skapar bäst resultat, vilket är utgångspunkten för vårt ledarskapsprogram. För att skapa bättre förutsättningar för att leda verksamhet och medarbetare belyser vi de utmaningar som du ställs inför i din vardag som chef. Vi ger dig verktyg att utveckla din egen chefsroll och möjligheter till långsiktigt erfarenhetsutbyte.

Det här får du

I programmets tre moduler arbetar vi med det personliga ledarskapet, att leda gruppen och att navigera inom och utom de komplexa organisationer som vi ska leda.

MODUL 1: Ledarskap för hållbar utveckling

Vi börjar med att synliggöra chefens hållbarhetsutmaningar ur tre aspekter – bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete, få kraft genom att koppla hållbarhet till verksamhetsutveckling och hantera din egen personliga hållbarhet i chefsuppdraget.

MODUL 2: Mitt ledarskap

Fokus på systemisk grupputveckling. Det blir ett redskap för dig att leda i de förändringar som hör till alla chefsuppdrag idag. Det handlar till exempel om att coacha, hantera konflikter och samtidigt leda dina medarbetare hela vägen in i framtiden.

MODUL 3: Att navigera i komplexa organisationer

Vi avslutar med att titta på hur vi hanterar förändringar. Du får redskap för att hitta dina sätt att förhålla dig och påverka för fortsatt framgång. Vi tittar extra på hur du kan förstå och navigera inom och utom den organisation och de system du verkar i.

Praktisk information

Tid och plats

6-7 september + 4-5 oktober + 8-9 november på Scandic Continental, Stockholm.

Alla modulerna pågår från klockan 16.00 dag 1 till klockan 16.00 dag 2 och det är viktigt att du kan delta hela tiden. Föreningen står för utbildning, resa, kost och logi (enkelrum är bokat till alla). Du och din arbetgivare står för tiden.

Anmälan

Din intresseanmälan vill vi ha senast den 30 maj. Din anmälan gäller per automatik alla tre tillfällena.

Deltagare

Programmet har 30 platser och vänder sig till dig som är chef och medlem i Ledarna inom Vård & Omsorg. För att alla deltagare ska få maximalt utbyte av programmet sätter vi ihop en grupp där vi ser till att blanda olika typer av verksamheter, uppdrag, chefserfarenhet och ålder. Senast den 15 juni får du en bekräftelse på din plats.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta Annika Hage Nederström, branschansvarig på Ledarna, 08-598 99 056 eller Peter Lydow ansvarig från föreningen, Ledarna inom Vård & Omsorg, 070-544 34 91.

 

Välkommen
Ledarna inom Vård & Omsorg

Text: Uppdaterat: 2016-05-20
Betyg

Bli medlem