Styrelsemöte Ledarna inom Vård & Omsorg

Vid detta möte kommer vi att diskutera och eventuellt ta beslut om att upphandla en PR-byrå för att hjälpa oss med att skapa opinion.

Vi kommer också att få en utförlig tertialrapport om ekonomin och fortsätta planera höstens aktiviteter.


Datum: 2015-09-25 08:00 - 2015-09-25 16:00

Text: Uppdaterat: 2015-08-29

Bli medlem