Styrelsemöte Ledarna inom Vård & Omsorg

Stor del av dagen kommer att handla om information från Ledarnas förbundsråd.

PR-konsult Fredrik Gustafsson kommer att närvara på förmiddagen och förbunsordföranden Annika Elias kommer att närvara under eftermiddagen.


Datum: 2015-10-21 08:00 - 2015-10-21 16:00

Text: Uppdaterat: 2015-10-07

Bli medlem