Styrelsemöte Ledarna inom Vård & Omsorg

En del av dagen kommer att ägnas åt motioner inför Kongressen 2016.

Datum: 2015-11-20 00:00 - 2015-11-20 15:00

Text: Uppdaterat: 2015-09-26

Bli medlem