Styrelsemöte Ledarna inom Vård & omsorg

En stor del av dagen ägnas åt motioner till Kongressen i maj 2016.

Datum: 2015-12-10 12:00 - 2015-12-11 12:00

Text: Peter Lydow Uppdaterat: 2015-11-21

Bli medlem