Styrelsemöte Ledarna inom Vård & Omsorg

Höstens uppstartsmöte blir i Dalarna.

Här kommer vi att avrapportera Almedalen och redogöra för vad som händer inför Kongressen 2016. Hela fredagen kommer att ägnas åt en workshop där vi skall hitta vägar för opinionsbildning.


Datum: 2015-08-27 12:00 - 2015-08-29 12:00

Text: Peter Lydow Uppdaterat: 2015-05-23

Bli medlem