Styrelsemöte Ledarna inom Vård & Omsorg

Främst ägnas tid åt vårt engagemang i Almedalen.

Vi kommer att fortsätta arbeta med Almedalen, reflektioner från Kongressen och uppstarten till hösten med stämmoombuden och nästa verksamhetsplan.


Datum: 2014-06-05 10:00 - 2014-06-05 16:00

Plats: Skeppsholmen, Stockholm

Text: Peter Lydow Uppdaterat: 2014-06-03

Bli medlem