Om Anneli Samuelsson

Tre frågor till Anneli
1. 
Berätta lite om din bakgrund!
2. 
Vilken fråga brinner du för?
3. 
Vilka fördelar ser du med att vara med i föreningen Ledarna inom Vård & Omsorg?

1. Jag är utbildad specialistsjuksköterska och har haft olika chefsuppdrag sedan 2001. Nu arbetar jag som projektledare. Jag är företrädare i Region Gävleborg och förutom ledamot i Ledarna inom Vård & omsorgs styrelse är jag också ledamot i Ledarnas förbundsstyrelse sedan kongressen 2014.

2. 
Det finns många viktiga frågor men särskilt brinner jag för första linjens chefer och det som utmärker sig med dessa uppdrag och de som tar sig an dem.

3. Ledarna behöver bli större inom offentlig sektor, våra chefer inom välfärden är viktiga. Våra frågor är viktiga och jag tror att vi har stor möjlighet att påverka och driva opinion när vi har en egen förening. Sätta fokus på våra frågor som är viktiga för hela samhället för alla behöver en fungerande välfärd.

Text: Uppdaterat: 2016-03-25

Bli medlem