2013-05-27

Om Carina Bergman

Tre frågor till Carina
1. 
Berätta lite om din bakgrund!
2. 
Vilken fråga brinner du för?
3. 
Vilka fördelar ser du med att vara med i föreningen Ledarna inom Vård & Omsorg?

1. Jag är 51 år gammal, gift med Tommy, har två vuxna barn. Bosatt på en gård utanför Mullsjö, har ett stort natur- och djurintresse. Har arbetat som ledare inom vård och omsorg i 25 år och då inom den kommunala sektorn. Har mest varit verksam inom äldreomsorgen men har även arbetat som chef inom funktionshinder omsorgen under några år. Är för närvarande chef för socialtjänstens myndighetsutövning i Mullsjö Kommun. 

2. Viktiga saker för mig, och som jag tror för chefer inom vård och omsorg i allmänhet, är att få rimliga chefsuppdrag det vill säga lagom stora arbetsgrupper, kunna arbeta med ledarskapsfrågor på ett kreativt sätt, få utveckla chefsrollen och inte drunkna i onödig byråkrati. Få arbetsliv och privatliv att fungera, bland annat tidsmässigt med arbetstider som är chefsvänliga. 

3. Att bli många skapar makt och utvecklingsmöjligheter. Att bli starka inom en förening som vård och omsorg kommer att medföra att man tillsammans med andra får argument och nätverksutbyte med andra chefer. Vi ska göra skillnad inom vår förening!! Som chef behöver man uppleva att just mina yrkesspecifika problem och möjligheter tillvaratas - viktigt för att kunna få ett hållbart ledarskap och att man vill stanna kvar i yrket. Sverige behöver duktiga chefer i vård och omsorg. Jag kommer att arbeta för att skapa lokala mötesplatser för medlemmar/företrädare inom vård och omsorg. Chefens psykosociala arbetsmiljö är ochså ett område som jag tycker lyfts fram för lite.

Text: Uppdaterat: 2013-05-27

Bli medlem