Om Cristina Forssander

Tre frågor till Cristina
1. 
Berätta lite om din bakgrund!
2. 
Vilken fråga brinner du för?
3. 
Vilka fördelar ser du med att vara med i föreningen Ledarna inom Vård & Omsorg?

1. Jag har arbetat i Trosa kommun i 10 år. Mitt arbete är stimulerande och utvecklande och jag möter nya utmaningar varje dag. Jag är Enhetschef för AME (arbetsmarknadsenheten). I Trosa kommun har vi slagit ihop dagligverksamhet inom LSS/SOL med AME. Jag driver i dag fem verksamheter under namnet FRAMSTEGET. Jag är en social entreprenör och jag brinner för att jobba med och för människor.

2. Alla frågor som rör chefskapet och rollen som ledare är viktiga för mig. Att vara chef inom VO är en utmaning. I framtiden kommer alltfler att behöva våra tjänster. Vad kommer det att innebära för oss chefer? Det vill jag vara med och påverka. Jag brinner för kvalitetsutveckling med individen i fokus och ett nära ledarskap för personalen. För att skapa utrymme till detta behövs stöd att effektivisera och/eller delegera stora delar av det administrativa arbetet. 

3. Många frågor är specifika för oss inom VO och det blir lättare att identifiera problemområden med en egen branschorganisation. Vi ser exempelvis redan idag många krockar mellan olika lagstiftning. Å ena sidan LSS och Sol, å andra sidan arbetsmiljölagen och arbetstidslagen. När jag idag läser 20130309 (Internationella kvinnodagen) att välfärdens kvinnliga Chefer har större ansvar och lägre lön i Dn debatt 20130306, då väcks en slumrande feminist och en undrar när ska det ta slut? Vad kan vi göra för att förändra detta? Det ska jag ta reda på!

Text: Uppdaterat: 2016-02-09

Bli medlem