2013-05-27

Om Eva Norlander

Tre frågor till Eva
1. 
Berätta lite om din bakgrund!
2. 
Vilken fråga brinner du för?
3. 
Vilka fördelar ser du med att vara med i föreningen Ledarna inom Vård & Omsorg?

1. Jag arbetar som verksamhetschef på Aleris Specialistvård Nacka. Jag är beteendevetare som utbildade mig till sjuksköterska. Jag har vidareutbildat mig till specialistsjuksköterska inom anestesi- och intensivvård. Som sjuksköterska har jag arbetat på vårdavdelning, akutmottagning, anestesiavdelning, intensivvårdsavdelning och på försäkringsbolag. Jag har erfarenhet som chef inom både offentlig och privat sjukvård vilket jag ser som en styrka. Jag bor i Stockholm och har en vuxen son och en tonårig son.

2. Jag vill vara delaktig i att skapa förutsättningar för hållbart ledarskap och bra chefer inom sjukvården. Alla ska ha en bra chef och alla chefer ska ha goda förutsättningar för sitt ledarskap. Jag är intresserad av vad som kommer att känneteckna en bra chef i framtidens hälso- och sjukvård. Den tekniska - och flödesorienterade utvecklingen går snabbt inom sjukvården. Vilka egenskaper, kunskaper och förmågor kommer framtidens chefer att behöva för att vara framgångsrika?

3. En förening för chefer inom vård och omsorg inom Ledarna behövs för att belysa och påverka inom de för vård och omsorg bransch specifika frågorna. Vi behöver arbeta tillsammans för att skapa förutsättningar för bra chefer inom vård och omsorg både i dag och för framtiden.

Text: Uppdaterat: 2014-10-04

Bli medlem