Om Gunilla Rosendal

Tre frågor till Gunilla
1. 
Berätta lite om din bakgrund!
2. 
Vilken fråga brinner du för?
3. 
Vilka fördelar ser du med att vara med i föreningen Ledarna inom Vård & Omsorg?

1. Jag arbetar som chef i Landstinget Dalarna på en specialistmottagning i Ludvika. Har också arbetat som enhetschef på ett äldreboende i Ludvika kommun. Jag är utbildad sjuksköterska men har haft chefsuppdrag i Landstinget sedan 1998. Har arbetat som sjuksköterska på vårdavdelning, akutmottagning. Jag blev medlem i Ledarna 2001, fick då också förtroendet att bli företrädare för Ledarna.

2. Det jag tycker är viktigt är att cheferna har en bra arbetsmiljö, att vi har rätt lön utifrån det ansvar vi har. Som chef ska man inte ha för stora personalgrupper, utan det ska finnas tid för att utveckla sin verksamhet.
 
3. Jag tycker att det är bra att vi fått en egen förening som kan driva våra branschfrågor.

Text: Uppdaterat: 2016-02-09

Bli medlem