Om Peter Lydow

Tre frågor till Peter
1. 
Berätta lite om din bakgrund!
2. 
Vilken fråga brinner du för?
3. 
Vilka fördelar ser du med att vara med i föreningen Ledarna inom Vård & Omsorg?


1.
 Leg.sjuksköterska, chef på olika positioner på Lunds universitetssjukhus sedan 80-talet, nu enhetschef på kirurgisk vårdavdelning sedan oktober 2002. 

2. 
Chefens arbetsmiljö. Anställningsförhållanden. Enhetschefer har en viktig roll men har i nuläget har rollen blivit mer undanskymd då fler chefsled har inrättats.  Det är viktigt att vi flyttar fram dessa positioner. På senare år har rekryteringsfrågorna kommit i förgrunden. Hur skall vi attrahera unga medarbetare till att utbilda sig inom vården?

3. 
Fördel att kunna profilera/synliggöra chefskapet inom vård och omsorg. Roligt och spännande att vara delaktig och skapa medlemsnytta.

Text: Uppdaterat: 2016-03-25

Bli medlem