2013-05-27

Om Roger Andreasson

Tre frågor till Roger
1. 
Berätta lite om din bakgrund!
2. 
Vilken fråga brinner du för?
3. 
Vilka fördelar ser du med att vara med i föreningen Ledarna inom Vård & Omsorg?

1. Jag arbetar i Uddevalla kommuns socialtjänst som enhetschef för ett stort äldreboende. Min utbildning är sjuksköterska/vårdlärare, ledarskapsutbildning. Från vårdlärararbetet på vårdhögskolan blev jag rekryterad till socialtjänsten som chef inom kommunens äldreomsorg, där jag arbetar i dag sedan 20 år. Under dessa år har jag varit tjänstledig i två omgångar, cirka 5 år, och tjänstgjort som medicinskt ansvarig MAS och även arbetat i Näraförvaltningen med utbildning. Jag har varit f.f på heltid under min sjuksköterskeperiod för dåvarande SHSTF, varit med Ledarna sedan ett tiotal år och suttit i styrelsen för Enskilda sedan starten.

2. Att chefen har en rimligt stor arbetsgrupp som är direkt underställda. Att chefen får goda förutsättningar för att utveckla verksamheten. Att chefens lön inom offentlig sektor uppvärderas.

3. Att föreningen tar upp och driver branschfrågor. Att kunna ingå i nätverk med kollegor i hela landet.

Text: Uppdaterat: 2013-05-27

Bli medlem