Om Susanne Thorsell

Tre frågor till Susanne
1. 
Berätta lite om din bakgrund!
2. 
Vilken fråga brinner du för?
3. 
Vilka fördelar ser du med att vara med i föreningen Ledarna inom Vård & Omsorg?

1. Mitt första egentliga chefsuppdrag fick jag 2004 när jag blev tillfrågad om att snabbt gå in som tillförordnad för en rehabenhet. Jag tackade ja och jobbade också deltid som sjukgymnast. Det blev inte så bra men jag fick blodad tand och så småningom fick jag samma tjänst på heltid. Min nyfikenhet gjorde att jag under några år arbetade som verksamhetsutvecklare inom vuxenpsykiatri.Men snart längtade jag tillbaka till att kunna genomföra så nu är jag tillbaka som chef igen. Jag är sedan två enhetschef på Zethelius korttidsenhet i Västerås.

2. Jag är en nyfiken person och då är det också utvecklingsfrågor som både är roligt och viktigt. Förändring är ofta svårt men jag vet också att den mest jobbiga förändringen för det mesta ger något gott i slutet. Som chef tycker jag det är viktigt att göra medarbetarna delaktiga och att stå kvar och hålla ut när det blåser. Men också att kunna ändra sig när det behövs och ge information löpande, även när det inte finns information att ge.

3. Att på ett enkelt sätt kunna hålla mig uppdaterad vad som händer inom vårt område och ta del av de föreläsningar och kurser som ges. Men också att branschen finns representerad i förbundet och att chefer i vård och omsorg får uppmärksamhet. Chefer inom vård och omsorg, en av våra viktigaste branscher, har länge jobbat hårt i det tysta för patientens, den ensklides och medarbetarens bästa. Nu finns LiVO.

Text: Uppdaterat: 2016-02-09

Bli medlem