Om föreningen

Föreningen Ledarna inom Vård och Omsorg bildades under 2011 då Ledarna fått ett ökat antal medlemmar inom sektorn vård och omsorg.

Föreningen vänder sig till alla chefer inom kommun, landsting och privata aktörer som arbetar inom lagstiftningarna HSL (Hälso- och sjukvårdslagen), SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Enligt våra stadgar är vår uppgift att:

  • Svara för medlemmarnas inflytande på Ledarnas representativa demokrati. Detta kommer vi att förmedla ut via denna webbplats men också genom våra valda stämmoombud. Protokoll från vår stämma finner ni genom att logga in på vårt nätverk på Ledarna.se. Vår verksamhetsplan hittar du här »
  • En styrelsemedlem i föreningen deltar i förhandlingsdelegationen vid Ledarnas entrala förhandlingar, bland annat rörande allmänna villkor, samt att följa upp utvecklingen inom lokal lönebildning. Därigenom har vi medlemsinflytande på centrala avtalsförhandlingar.
  • Vi medverkar i medlemsrekrytering vi olika mässor.
  • Vi får stor hjälp av Ledarna centralt att bevaka våra branschfrågor. Den senaste rapporten Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv hittar du här »
  • Vi arbetar också med att bedriva branschaktiviter. Under2014 kommver vi via Ledarna centralt att sätta ihop ett heldagsprogrm och föreläsare vid fem tillfällen.

Ansökan om ekonomisk bidrag

Som medlem i Ledarna inom Vård och omsorg har du möjlighet att söka bidrag för att kunna starta chefsnätverk. Läs mer och ansök »

Facebook 

Följ oss även på Facebook – Ledarna inom Vård och Omsorg.

 

Presentation

Uppdaterat: 2017-04-26

Reseräkningar

Här hittar du reseräkningar för aktiviteter som berör Ledarna inom Vård & Omsorg. Räkningarna är i pdf-format och du behöver programmet Adobe Reader för att kunna öppna dokumenten. Reseräkningarna kan du spara på ditt skrivbord och skriva ut. De fält som är märkta med * är obligatoriska.

Reseräkning Ledarna inom Vård & Omsorg (pdf)

Reseräkning traktamente Ledarna inom Vård & Omsorg (pdf)

Bli medlem