2012-05-29

Vill sprida det goda ledarskapet

Katarina Malé Karlsson vill lyfta det goda ledarskapet och driva aktuella chefsfrågor som berör ledare inom vård och omsorg. Som ordförande för den nybildade föreningen Ledarna inom Vård & Omsorg är målet att föreningen blir det självklara valet.

Katarina Malé KarlssonKatarina Malé Karlsson har en lång bakgrund som ledare inom vården och brinner för sina hjärtefrågor – att sprida det goda ledarskapet och underlätta uppdraget för ledare inom vård och omsorg.

– Vi vill ge chefer inom vården inspiration att orka leda. Många upplever stor press i dag. Trots åtstramade ekonomiska ramar, stora arbetsgrupper, oklara uppdrag och ibland dåligt stöd uppifrån, förväntas de uppfylla sina mål, säger Katarina Malé Karlsson.

– Det är otroligt roligt och en stor utmaning. Ledarna är första och enda förening i Sverige som har en organisation enbart för ledare och som verkligen kan fokusera på chefsfrågor, därför tror jag att vi kan göra mer nytta för chefer inom vård och omsorg.

Gedigen erfarenhet

Katarina Malé Karlsson har med 14 år som ledare inom vården, i både kommunal- och landstingets regi, liksom chefspositioner inom sluten vården, hemsjukvården, äldreboende, hemtjänst och konvalecenthem, en gedigen erfarenhet av det verksamhetsnära ledarskapet.

– Min bakgrund som distriktssköterska och chef inom vården är värdefullt. Som ordförande förstår och känner jag verksamheten, men också överdrifter av den negativa uppmärksamheten av vården i massmedia, säger Katarina Malé Karlsson, som för närvarande arbetar som projektledare för projekt optimerad bemanning inom Göteborgs stadsdelsförvaltning Norra Hisingen.

Större branschfokus

I dag består Ledarna inom Vård & Omsorg av cirka 5 000 chefer från såväl offentlig som privat sektor. Katarina Malé Karlsson hoppas och tror att antalet medlemmar kommer att växa.

Förutom den självklara fokuseringen på ledarskapet och ett större branschfokus på specifika frågor för de medlemmar som är chefer inom vården, ser hon många fördelar för medlemmarna.

– Vi vill lyfta fram det goda ledarskapet och skapa en motvikt till den negativa bilden av vården som uppmärksammas i media och skapa en positivare samhällsdebatt, säger Katarina Malé Karlsson.

Tanken är också att öka samarbetet inom vården, skapa mötesplatser för chefer och att underlätta för cheferna att klara sitt uppdrag. Men även att vara visionär, driva aktuella frågor och lyfta nya innovativa idéer kring ledarskapet.

Tre hörnstenar i ledarskapet

Katarina Malé Karlsson ser ledarskapet som en triangel som bygger på tre hörnstenar: Verksamhetens mål – politiska ställningstagande, strategier, visioner, samhället och omvärlden – lagstiftningar, hållbar utveckling, mångfald, samt brukarna – deras förväntningar på bemötande, vård och omsorg, kvalitet och tid.

– Om de är i obalans är också ledarskapet i obalans, vilket kan få ödesdigra konsekvenser med chefer som drabbas av utbrändhet, likgiltighet gentemot sitt uppdrag, ständiga chefsbyten och negativ uppmärksamhet i media, säger Katarina Malé Karlsson.

– Mitt mål som ordförande och frågor som jag brinner för, är att vi nu med den nya föreningen kan hjälpas åt att skapa en samhällsdebatt där vi diskuterar det hållbara och professionella ledarskapet.

Text: Margaretha Eldh

Text: Uppdaterat: 2013-08-07

Bli medlem