2013-03-27

Första ordinarie stämman

Den 16 mars 2013 hade Ledarna inom Vård och Omsorg sin första ordinarie stämma.

Styrelsen valdes om på två år av en enig stämma.

Ordförande, Katarina Malé Carlsson
Kassör, Carina Bergman
Vice ordförande, Jenny De Raat
Sekreterare, Annelie Samuelsson
Webbredaktör, Cristina Forsander
Ledamot, Roger Andreasson
Ledamot, Peter Lydow
Suppleant, Eva Norlander
Suppleant, Gunilla Rosendal

Det var i mångt och mycket en livlig stämma, där många åsikter fick mötas. En synpunkt var att vi måste agera tydligare för chefer som arbetar inom den sociala sektorn. Vi ska under våren sätta mer fokus kring frågor som också handlar om dessa frågor.

Stämman träffades redan fredagen den 15 mars till lunch på Ulfsunda slott för att skapa gemenskap i gruppen och få möjlighet att diskutera aktuella frågor med styrelsen. Annika Elias, ordförande Ledarna, var inbjuden för att prata ledarskap. Det blev en intensiv stund med livliga och intressanta diskussioner. Alla var överens om att även stämman ibland behöver träffa förbundet och dess representanter. Annika pratar om chefsskapets behov av utbildning. Att chefen behöver verktyg för att kunna göra ett bra jobb. Arbetsgivarna måste kunna erbjuda vidareutbildning för att attrahera chefer att stanna.

Tre faktorer som Annika gärna lyfter fram är

  • Tydlighet i chefens uppdrag
  • Storlek på personalgruppen (man ska kunna ha en relation med alla medarbetare)
  • Utvecklingssamtal - också för chefen

Annika passade ochså på att förse stämman med lite statistik.

  • 500 000 chefer i Sverige (var åttonde är chef). Av 4,2 milj anställda.
  • 38 procent första linjens chefer
  • 33 procent mellanchefer
  • 14 procent företagsledare/högre chefer
  • 15 procent specialistchefer
  • Offentligvårdens chefer ökar mer än övriga grupper

På seneftermiddagen var det Ledarnas Fredrik Gustafssons tur att leda oss i en workshop kring opinionsbildning. Det blev en intressant och tankeväckande eftermiddag som gav mersmak. Att medvetet påverka folks attityder kan te sig svårare än man tror. De sex grundläggande stegen i oppinionsbildning gicks igenom. Vi var alla överens om att vi behöver arbeta med opinion.

Kvällen avslutades med middag efter en intesiv och minnesrik dag. Styrelsen vill här med rikta ett stort tack till våra inbjudna gäster Annika och Fredrik från förbundet. Ett stort tack till stämman som bidrog till att dagarna blev innehållsrika, stimulerande, avslappade och inte minst väldigt minesvärda och trevliga.

Text: Cristina Forssander Uppdaterat: 2013-03-27

Bli medlem