2014-03-04

Lär dig mer om arbetsmotivation

Vad är det som driver dig att ta dig till jobbet varje morgon? Kom på föreläsning i Göteborg eller Malmö i april och lyssna på docent Tomas Jungert som har forskat om motivation och arbete.

Ta chansen och kom på föreläsning med Tomas Jungert, docent i pedagogisk psykologi vid Linköpings universitet. Han forskar om arbetsmotivation och chefens roll i att åstadkomma den. Jungert har funnit att arbetskamraterna långsiktigt spelar en större roll för engagemanget och arbetsmotivationen än chefen. Studien gällde vårdpersonal och i viss mån lärare.

Under föreläsningen får du en kortare genomgång av vad arbetsmotivation är och hur det har studerats. Du kommer få veta mer om motivation utifrån självbestämmandeteorin (Self-determination theory), få exempel på hur det går att stärka inre motivation genom olika former av stöd och ta del av studier om drivkrafter för medarbetare i arbetslivet. Du får också en del handfasta tips om hur du kan stödja dina medarbetares känsla av autonomi och kompetens.

Tid och plats
24 april kl 15-17 på Clarion Post i Göteborg. Fika från kl 14.00.

29 april kl 10-12 på Elite Hotel Savoy i Malmö. Fika från kl 09.00.

Anmälan
Senast den 1 april ska anmälan vara inne. Du anmäler dig enklast här på hemsidan. Gå direkt till www.ledarna.se/vardochomsorg/kalender. Du måste vara inloggad för att kunna anmäla dig.

Aktiviteten är kostnadsfri för dig som är medlem och bjud gärna med en chefskollega som ännu inte är medlem.

Välkommen,
Katarina Malé-Carlsson, ordförande Ledarna inom Vård & Omsorg

Uppdaterat: 2014-03-04

Bli medlem