2014-03-10

Rapport från styrelsemöte februari

Vid styrelsemötet i februari diskuterade vi bland annat Almedalsveckan, planerade seminarieserie och gick igenom verksamhetsplan för 2013.

Styrelsen för Ledarna inom Vård & Omsorg har beslutat att delta i Almedalsveckan eftersom vi tror det är ett bra sätt att få fokus på våra frågor. Det är valår och alla politiker kommer att vara där och de flesta av våra verksamheter är politiskt styrda organisationer. För att få fram ett bra budskap som vi kan lyfta i Almedalen ägnade vi en del av styrelsemötet åt att, tillsammans med en representant från Lotsen kommunikation, diskutera vilka frågor vi tycker är viktiga att lägga fokus på.

Bokslutet var inte klart ännu så det får vi flytta till nästa möte. Vi gick igenom verksamhetsberättelsen för 2013 och gör klart den vid nästa möte. Vi gick igenom verksamhetsplanen - vad har vi gjort och vad har vi kvar att göra?

Tillsammans med Ledarnas kansli anordnar vi en seminarieserie under året, fördelat på olika platser över landet. Temat är Hållbart ledarskap, den startar i Umeå i mars och avslutas i södra Sverige under hösten.

Det kommer också att startas ett nätverk för chefer/chefsutbildning till hösten med anmälan under våren.

Håll utkik efter inbjudan!

Styrelsen kommer att behöva hjälp av andra engagerade medlemmar förslagsvis stämmoombuden  för deltagande vid olika aktiviteter eftersom vi har svårt att räcka till och hinna med överallt.

Uppdaterat: 2014-03-10

Bli medlem