2014-06-06

Rapport från styrelsemöte i juni

Almedalen och höstens medlemsaktiviteter stod i fokus på senaste styrelsemötet 5 juni.


Den 5:e juni var det dags för styrelsemöte, denna gång på hotell Skeppsholmen i Stockholm. Där konstaterades att nu går det raskt mot Almedalen som är vårt nästa stora projekt. På styrelsemötet behandlades de sista förberedelserna. VIP-gäster ska bjudas in till Ledarnas hus och diverse material beställas.

Vi gjorde också en avstämning från kongressen i Göteborg. Där togs det bland annat beslut om:
- Kongress skall hållas vart annat år.
- Förbundsstyrelsen får lov att höja medlemsavgiften med max 30 kronor under mandatperioden.
- Det blir tydligare om vem som kan bli medlem i Ledarna.
- Maximalt ett års överskott av medlemsintäkter får finnas i föreningarna. Ett eventuellt överskott skjuts över till Ledarna.
- Idé och framtidsdokumentet diskuterades.
- Två av föreningens motioner fick, efter en mindre justering av den ena, bifall.

Vidare fortsatte vi planeringen av höstens medlemsaktiviteter:
- Ett nätverk som går under namnet "Mitt ledarskap nu och framåt" kommer att ordnas i Stockholm. Nätverket träffas under tre tillfällen.
- De givande seminarierna om arbetsmotivation av Tomas Jungert, som vi ordnat tidigare, kommer vi ordna i Umeå den 15 september och till Stockholm den 23 september.
- Heldagarna Framgångsrikt ledarskap inom vård & omsorg återkommer i Malmö och Göteborg i höst. Datum är inte bestämt.
Håll utkik efter dessa aktiviteter i vår kalender.

Höstens uppstartmöte i Skanör kommer främst att handla om nästa verksamhetsplan, inbjudan till stämmoombuden och planering inför stämman 2015.

Text: Peter Lydow Uppdaterat: 2014-06-06

Bli medlem