2014-01-11

Sammanfattning styrelsemöte januari

Ett nytt år har börjat och styrelsen för Ledarna inom Vård & Omsorg har gjort en rivstart.

Vid årets första styrelsemöte arbetade vi intensivt i två dagar, på Ledarnas kansli i Stockholm.

Vi fick mer information kring Almedalen och beslutade att redan på nästa styrelsemöte arbeta fram den fråga som ska ge oss uppmärksamhet där.

Vi kommer att vara två i styrelsen som arbetar med webbsidan så att den kommer igång och uppdateras regelbundet.

Vi stämde av mot verksamhetsplanen och mycket har blivit gjort men en del återstår.

Glädjande nog kommer vi snart ha en branschaktivitet på fyra orter i Sverige, ett seminarium för Karolinska sjukhusets chefer och en nätverksutbildning/ledarutbildning som ni kan hålla utkik efter på vår hemsida.

Vi läste igenom inkomna motioner och skrev några själva till kongressen i maj. De finns att läsa under inkomna motioner (motion nr 14-16).

Ledarnas styrelse håller på att ta fram ett nytt idé och framtidsdokument som handlar om Ledarnas verksamhetsidé, identitet och ideologiska plattform. Det fördes intensiva diskussioner kring detta dokument.

Peter Lydow
Styrelseledamot 

Uppdaterat: 2014-01-13

Bli medlem