2014-01-11

Sammanfattning av Styrelsemöte inom Vård & Omsorg Januari 2014

Ett nytt år har börjat och styrelsen för Ledarna inom Vård & Omsorg har gjort en rivstart.

I två dagar arbetade vi intensivt på Ledarnas kansli i Stockholm.

Vi fick mera information kring Almedalen och beslutade att redan på nästa styrelsemöte börja arbeta fram den speciella fråga som skall ge oss särskild uppmärksamhet där. Vi stämde av mot verksamhetsplanen hur långt vi kommit och vad som återstår. Glädjande nog kommer vi under våren igång med en branschaktiviet på fyra orter i Sverige, ett seminarium i Ledarnas regi för chefer på Karolinska sjukhuset och en nätverks/ledarutbildning som ni kan hålla utkik efter inbjudan till. Vi tittade igenom inkomna motioner och skrev några själva (motion nr 14-16) till kongressen i maj De finns att läsa under inkomna motioner. Ledarnas styrelse arbetar med att förbättra Idé och Framtidsdokumentet som handlar om Ledarnas verksamhetsidé, identitet och ideologiska plattform. Detta omarbetade dokument skall tas beslut om på Kongressen i maj och vi diskuterade intensivt dessa förändringar i dokumentet.

Peter Lydow
Webbansvarig 

Uppdaterat: 2014-01-11

Bli medlem