2013-06-27

Vi välkomnar LAP:s medlemmar

Den 26 april blev det klart att medlemmarna från Ledarna inom arbetsträning och personalutveckling (LAP) går över i Ledarna inom vård och omsorg (LiVO) den 1juli.

Det är med viss vördnad vi tar över en anrik förening som startades 1960 Med de gamla arbetsledarna inom verkstäder som fanns på de gamla Landstingsägda vårdhemmen. 

Föreningen har varit med om många förändringar och till lika namnbyten allt eftersom huvudmän har ändrats. Det var dock med stor respekt Cristina Forssander och jag fick ärva LAP:s  ordförandeklubba med alla ordförande inristade på silverplatta. Detta förpliktigar, men förhoppningsvis mer symboliskt.

Hälften av Föreningens tillgångar öronmärks för aktiviteter rörande arbetsområdet LAP har arbetat med.

Vi önskar alla våra nya medlemmar varmt välkomna!

Katarina Malé Carlsson, ordförande i LiVO

Uppdaterat: 2013-06-27

Bli medlem