2015-03-22

Föreningsstämman 2015 är avslutad

Föreningsstämman är nu avslutad och en ny styrelse är vald.

Efter Föreningsstämman och efterföljande konstituerande styrelsemöte kommer styrelsen att bestå av:

Katarina Malé Carlsson ordförande
Peter Lydow vice ordförande, webbansvarig
Roger Andreasson kassör
Cristina Forssander sekreterare
Anneli Samuelsson ledamot
Jenny de Raadt ledamot
Gunilla Rosendal ledamot
Susanne Thorsell ledamot

Den punkt som utmynnade i en lång diskussion gällde en motion om behovet av länsombud i varje län för att skapa förutsättningar för att få fler medlemmar. Det resulterade i att  stämmoombuden kommer att bli tillfrågade om de kan tänka sig att även verka som länsombud som ett led i att utöka marknadsföringen av vår förening.
Handlingar från Föreningsstämman och uppdatering av kontaktuppgifter kommer att läggas ut på vår hemsida inom det snaraste.

Text: Peter Lydow Uppdaterat: 2015-03-22

Bli medlem