2014-05-06

Givande seminarium om arbetsmotivation

Den 29 april arrangerade Ledarna inom Vård & Omsorg ett förmiddagsseminarium om arbetsmotivation. Tomas Junert föreläste om bland annat motivation och kompetensstöd.

Seminariet om arbetsmotivation hölls av Tomas Jungert, docent i psykologi med fördjupningsområde socialpsykologi , föreläste om grundläggande behov för motivation och olika motivationstyper. Vidare tog föreläsaren upp om vad mer som underlättar motivationen, om autonomistödets komponenter och kompetensstöd.

Det var givande två timmar och utvärderingen från de trettio deltagarna var också positiv. Ett flertal önskade dock mer tid för diskussion vilket också framkom vid motsvarande föreläsning i Göteborg den 24 april. Ledarna inom Vård & Omsorg kommer även att ordna seminarium om arbetsmotivation i höst, i Stockholm och Umeå. Vi kommer troligtvis då att även ha en halvtimmes diskussion.

 

Uppdaterat: 2014-05-09

Bli medlem