2016-05-19

Ledarskapsprogram – Mitt framtida ledarskap

För fjärde gången erbjuder Ledarna inom Vård & Omsorg ett unikt ledarskapsprogram för dig som, direkt eller indirekt, är chef eller arbetar i politiskt styrda organisationer.

Medvetna ledare med god självkännedom skapar bäst resultat, vilket är utgångspunkten för vårt ledarskapsprogram. För att skapa bättre förutsättningar för att leda verksamhet och medarbetare belyser vi de utmaningar som du ställs inför i din vardag som chef. Vi ger dig verktyg att utveckla din egen chefsroll och möjligheter till långsiktigt erfarenhetsutbyte.

I tre olika moduler kommer vi att arbetar med det personliga ledarskapet, att leda gruppen och att navigera inom och utom de komplexa organisationer som vi ska leda.

Missa inte detta tillfälle till ledarskapsutveckling. Läs mer och anmäl dig här »

Text: Uppdaterat: 2016-05-20

Bli medlem