2015-07-03

Löpande rapporter från Almedalen del 2

Katarina Malé Carlsson och Susanne Thorsell.

Den 2 juli var sista dagen som Ledarna inom Vård & Omsorg var i Almedalen. Här är två seminariesammanfattningar till att läsa.

Hur kan man utforma framtidens omsorgskvarter i stadsmiljö?

Vi var och lyssnade på en paneldiskussion om hur framtidens omsorgskvarter skulle kunna utformas. En levande stadsdel ska vara en plats där både äldre och yngre kan vistas. Vad behöver de som planerar tänka på i planeringen av nya stadskvarter som ska inrymma vård och omsorg för alla åldrar samtidigt utgöra en del av en levande stad. Kan vi göra flexibla äldreboenden som kan göras om till andra boenden, till exempel till ensamkommande flyktingbarn? eller varför inte kontor - eller vice versa? Kan också vårdcentralen finnas där? Kan barnomsorgen finnas i samma kvarter? Kan vi samnyttja den personal som finns dygnet runt? För framtida rekrytering måste fastigheten vara attraktiv att arbeta i, inga rum utan fönster till exempel. Det behövs bra kommunikationer och bra flöden för god tillgänglighet. Vår slutsats blev att det är viktigt för våra förtroendevalda och politiker att på ett tidigt stadium ta hjälp av den kompetens som finns i samhället, till exempel etableringsansvariga, företag som är duktiga på strategier och analyser samt arkitekter.

Inkluderande ledarskap – för dig som är chef
Framtidssäkra ditt ledarskap

Utveckla ett mer hållbart och konkurrenskraftigt ledarskap för att kunna hantera ständig förändring och att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla individer att delta i ett sammanhang i enlighet med individernas unika egenskaper, förutsättningar, behov och kapacitet. För detta behövs ett inkluderande ledarskap i en lärande organisation. Under en chefslunch i Almedalen diskuterades vi ämnet och många delade med sig av sina goda exempel. Här kommer en lista med tips att  prova: 

  • På möten inled med vad jag är stolt över och vilken är min utmaning 
  • Lyssna, vänta med att berätta om dina egna erfarenheter och var nyfiken även på den du inte håller med
  • Se till att du får feedback även av dem som du vanligtvis inte får feedback från och ge detsamma
  • Dela med dig av dina misstag - dina "major f*ck ups"
  • Ställ frågor om vad som förvånanande - vad blir du förvånad av?
  • Sträva inte efter att vara femstjärnig - nöj dig med att vara fyrstjärnig

Vi från styrelsen som var i Visby under Almedalsveckan och som skrev alla dessa referat var Katarina Malé Carlsson, Susanne Thorsell, Roger Andreasson och Peter Lydow. Sammanfattningsvis kan sägas att dagarna i Almedalen var mycket givande och vi hoppas på att återkomma nästa år. 

Text: Uppdaterat: 2015-07-03

Bli medlem